Elbil infoskriv

Her er et infoskriv med mer informasjon om oppstart av hovedinstallasjon for elbil ladepunkter i alle garasjer.

Åpne infoskrivet som pdf-fil

 

 

Tilbud om oppsett av ladeboks samtidig med hovedinstallasjon

Årsmøtet besluttet å sette opp ladepunkter for samtlige garasjer.

Dette arbeidet vil utføres i uke 21-22.

I forbindelse med hovedinstallasjonen kan de som ønsker - få koblet opp enten ladeboks (m bakplate) eller kun bakplate (for de som ikke ennå har el-bil men ønsker på sikt).

Se vedlagt informasjon.

 

 

 

 

 

Dugnad 2018 !

 

 

 

 

Styret innkaller til Årsmøte 5 april. Meld inn saker til styret innen 1. mars. Vel møtt!

 

Sollia Borettslag Årsmøte / Annual Meeting 2018

Vi varsler med dette om at vårt årsmøte for 2018 vil finne sted torsdag 5 april kl 19.00 i Ås kulturhus.

Saker som dere mener bør behandles av årsmøte sendes til styret med adresse; postsollia@gmail.com
eller som brevpost til ett av styre medlemmene.

Styret må ha slike saker levert innen 1 mars 2018.

Vi håper og ønsker oss god deltagelse på årsmøte.

------------------------------------------------

We hereby announce that our annual general meeting for 2018 will take place on Thursday, April 5th, at 7.00 pm in Ås Kulturhus.

If you have issues that you think should be dealt with by the Annual General Meeting, then you should send these to the Board to postsollia@gmail.com
or via a letter to one of the board members.

The Board must have such cases delivered by March 1, 2018.

We hope and wish for a good participation at the annual meeting.

 

Hilsen Styret /Regards, the Board

 

 

Nyhetsbrev november 2017

Her er et nyhetsbrev for november 2017: