Nyttige linker

Her er noen aktuelle linker for beboerne i Sollia borettslag:


Ås kommune

Kommunens offisielle hjemmeside


FolloRen

Mye nyttig informasjon, bl.a. hentedager for restavfall og papir


Bølstad gjenvinningsstasjon

Her kan man levere møbler og andre store ting som ikke får plass i borettslagets avfallscontainere.


Usbl Boligbyggelaget

Sollia borettslag er tilknyttet Usbl Boligbyggelaget


DKnett

DKnett leverer kabel-TV til Sollia borettslag. De tilbyr også bredbånd.


sortere.no
Gir god informasjon om kildesortering


HMS Internkontroll
Måling av radon. Nye radonkrav i 2014