Praktisk info

Glass-containerHer er en oppsummering av noen viktige punkter:

Bruk garasjene !

Beboerne oppfordres til å sette bilen i garasjen. Det er viktig at utrykningskjøretøy og snøbrøyter har fri passasje på alle veier. Det er ikke tillatt å parkere biler langs borettslagets stikkveier, utenom av og pålessing, vasking av bil og lignende. Det er laget egne parkeringsplasser reservert for gjester (disse plassene er merket med skilt)


Håndtering av søppel

  • Vi ber alle om å sortere, flatpakke og legge søppel i riktig container.
  • Papir, aviser, flat-pakkede drikkekartonger og annen papp-emballasje skal i papircontainer
  • Glass og metall-emballasje skal i glasscontaineren (se bildet)
  • Brukbare ting leveres til Gjenbruket vis a vis togstasjonen i Ås
  • Klær kan også legges i UFF-containere ved Kiwi
  • Elektriske produkter leveres utsalgssted
  • Resten skal i restavfall (store gjenstander og spesialavfall må beboere frakte til Bølstad)
  • Ikke sett igjen søppel utenfor containerne !

Vi minner om økte renovasjons-kostnader ved mangelfull sortering. Dette kan føre til økte fellesutgifter, noe som vil gå ut over oss alle.