Nytt styre i Sollia Borettslag

På generalforsamlingen i mars 2016 ble det valgt et nytt styre i Sollia Borettslag.

Mer informasjon om styremedlemmenes e-post-adresser, ansvarsområder osv finner du her.

 

 

Radonmåling og radontiltak

Vi har fått følgende e-post fra HMS Internkontroll angående nye radonkrav. De som er interessert kan foreta en måling, men man gjør det for egen regning.


 

Nye radonkrav trer i kraft i år. Innen midten av april må du ha målt radonnivåene.

 

Radonreduserende tiltak skal iverksettes i utleieboliger, barnehager, skoler mv. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie. Les mer på Statens Strålevern sine nettsider.

Radontjenesten er en del av HMS-Internkontroll.no og er en naturlig del av HMS og internkontrollarbeidet hos bedrifter, gårdeiere, borettslag og sameier. Radontjenesten utfører både radontiltak, kort og langtidsmåling på alle typer bygg.

Har du noen spørsmål er vi tilgjengelig på tlf. fra kl.08.00 -20.00.


Måling i boligblokk:
Alle som bor i leiligheter med bakkekontakt eller i etg. over dette, bør måle radon. Det måles i minimum to oppholdsrom i hver leilighet. Med bakkekontakt menes leil. der gulv og/eller flere vegger har kontakt med bakken. Videre oppover i etg. bør et representativt utvalg av leil. måles.

 

Statens Strålevern anbefaler:

  • Radonmåling hvert 5. år, ved eierskifte, etter oppussing
  • Radonmåling etter endringer i forhold til ventilasjon og oppvarmingssystemer 
  • Gjøre radontiltak hvis radonnivået er over 100 Bq/m³
  • Alle som har oppholdsrom i underetasjer eller i en av de tre laveste etasjene over bakkeplan bør måle radonkonsentrasjonen
  • Langtidsmåling bør utføres med sporfilm over en 2 mnd. perioden oktober - april

 

For mer informasjon, bestilling av korttids- eller  langtidsmåling av radon.
 

Kontakt oss på post@hms-internkontroll.no 
eller på tlf.  952 17 070 / 900 88 104

 

 

 

Rundskriv nr. 2 2013